Grubumuz

Girişim Değerlendirme Komitemiz

Girişim değerlendirme ekibimiz, Health Uppers olarak hedefler doğrultusunda birlikte çalışılması için başvuran sağlık girişimleri değerlendirir ve içlerinden en iyilerini Health-Uppings programlarına dahil ederler. Girişim değerlendirme ekibimiz ayrıca mentör ekibimizin de doğal üyesidirler.

Dr. Elvan Sevi Bozoğlu

Dr. Güvenç Koçkaya

Tahir Gökçe Şengün

Mehmet Feridun İzgi

Mentörlerimiz

Mentörlerimiz Health-Uppings programlarına dahil olan sağlık girişimleri ile 1-1 ilgilenerek onların ihtiyaçlarına göre gerekli süreç yönetiminde onlara yardımcı olurlar.

Dr. Gülpembe Ergin Oğuzhan

Oytun Yeniçeri

Prof.Dr. Zafer Çalışkan

Paydaşlarımız

Paydaşlarımız Health-Uppers`ın gerekli alt yapı desteğini sağladığı gibi, Health-Uppings programına dahil edilen sağlık girişimlerinin ihtiyaçlarına özel ürün ve hizmetler sunarlar. Örneğin Bozoğlu & İzgi danışmanlık mevzuata uyum, sözleşmeler, şirket kuruluşu gibi alanlarda hizmet sunarken, ECONiX pazar analizi, pazar erişim, ürün fiyatlandırma gibi hizmetler sunar. İnfigo Sağlık ise ürünün klinik araştırmalarından, ticarileşmesine geçen süreçte gerekli sorumlulukları üstlenir veya yapılacak aktiviteleri hizmet olarak sunabilir.

İnfigo Sağlık

Econix

Bozoğlu & İzgi